දිනක් මිතුරන් දෙදෙනෙක් වාහනයක ගමන් ගනිමින් සිටියි .. මාර්ගයේ ඉදිරියෙන්හතරමන් හන්දියේ ඇති Color lights හි රතු දැල්වී තිබියදී නොනවත්තාම එය පසු කර ගමන් කළේය…

1 මිතුරා : උඹට පිස්සුද යකෝ …. රතු වැටෙද්දී නතර කළේ නැත්තේ…

2 මිතුරා : අපේ අයියත් ඔහොම තමා.. කවදාවත් රතු වැටෙද්දී නතර කරන්නේ නෑ..

ඊලග Color lights හි රතු දැල්වෙමින් තිබු අතර එයත් පෙර පරිදිම නොනවත්ත ගමන් කළේය..

1 මිතුරා : උඹට මොකද වෙලා තියෙන්නේ…police කාරයෙක් දැක්කනම් දඩ කන්නයි වෙන්නේ…

2 මිතුරා : අපේ අයියට රතු වැටෙද්දී පෙන්නන්න බෑ.. කඩගෙනම යනවා පොලිසිය හිටියත්..

නැවතත් Color lights හි කොළ දැල්වෙමින් තිබු අතර ඔහු විගස බ්රේක් ගසා වහනය නතර කළේය…

1 මිතුරා : උඹ නම් මාර යකෙක් ඔයි…රතු වැටෙද්දී කඩාගෙන ගිහින් , කොළ වැටෙද්දී පිස්සෙක් වගේ පාර මැද වාහනේ 
නතර කරනවා..

2 මිතුරා : උඹ නම් කියයි..අපේ අයියා එන්න පුළුවන් එහා පැත්තෙන්…


What's Your Reaction?

like like
0
like
unlike unlike
0
unlike

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Secured By miniOrange